Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodu www.vapesport.cz, provozovaného společností VAPESPORT VLACH s.r.o, IČ:05819369, Paskovská 636/275, Ostrava-Hrabová, 720 00.

Tyto podmínky jsou platné jak pro Českou republiku, tak Slovensko.

I. Objednávka - je rychlá a jednoduchá!

Objednávky přijímáme:

 1. Prostřednictvím tohoto e-shopu
 2. Elektronickou poštou na email info@vapesport.cz
 3. Telefonicky na čísle +420 606 080 922

Objednávka se stává závaznou až po kontrole objednávky našim zaměstnancem a následným potvrzením. V případě objednávky zboží s navrženou cenou dohodou se objednávka svává závaznou až po oboustraném odsouhlašení dohodnuté ceny.

II. Dodací podmínky - dodáváme co nejrychleji můžeme!

Dle našich statistik je 90% objednávek dodáno do 3 pracovních dnů. V případě, kdy není zboží skladem a doba dodání je delší než týden, ihned Vás kontaktujeme a sdělíme pozdější termín dodání. Při platbě předem expedujeme až po přijetí částky na náš účet.

Způsoby dopravy:

Doručeno do 4 pracovních dnů po expedici.

 1. PPL  -  180 Kč.
  Obvykle doručeno následující pracovní den po expedici. Řidič před předáním balíku telefonuje.
 2. Vlastní přeprava našeho e-Shopu  (platí pro Maloobchod a Velkoobchod)
 3. Zásilkovna - 100,- Kč.
 4. Cena za dopravu do zemí EU se může lišit.

Odeslání zboží Vám ihned potvrdíme e-mailem. Díky číslu balíku, které v e-mailu obdržíte, budete mít balík až do doručení pod kontrolou! Zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Vlastnické právo přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny včetně poštovného a převzetím zboží.

III. Způsob platby - umožníme Vám zaplatit, jak chcete Vy!

 1. Dobírka
  Zboží zaplatíte v hotovosti pošťákovi, jinak zůstane až jeden týden uložena na poště, kde si ji můžete později vyzvednout. Při platbě dobírkou na Slovensko je cena přepočítána dle aktuálního kurzu Slovenské Poštovní banky.
 2. Převodní příkaz
  Po obdržení Vaší objednávky Vám e-mailem zašleme potřebné údaje. Obnos můžete buď složit na kterékoli pobočce naší banky nebo poslat převodem ze svého účtu. Po přijetí peněz na náš účet Vám zboží odešleme.
 3. Na fakturu
  Stálým zákazníkům a velkoobchodním odběratelům umožňujeme platbu na fakturu s dohodnutou splatností.

Variabilní symbol při platbě se liší od čísla objednávky. Je to z toho důvodu, že nemáme synchronní účetní program s e-shopem. E-shop pouze vygeneruje číslo objednávky. Prosíme Vás o vyčkání na variabilní symbol, který Vám zašleme na email s pokyny k platbě. 

IV. Záruka vrácení peněz - nakupujte bez rizika!

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou a to bez udání důvodu a má právo na vrácení peněz. Lidově řečeno - zboží můžete do 14 dnů od doručení bez udání důvodu vrátit a my Vám vrátíme peníze. Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Podrobný návod navrácení zboží:

Odeslat e-mail na adresu info@vapesport.cz s textem:
Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR (faktura číslo ...) a požaduji vrácení uhrazené částky na bankovní účet č. .... Datum + jméno a příjmení.

Zboží pak kupující musí na vlastní náklady doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného e-mailu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném nebo jinak znehodnoceném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi (faktury). Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

V. Reklamační řád - jsme čestní, zásadoví a spravedliví!

Záruční podmínky se řídí platnými právními normami a reklamačním řádem.

 1. Reklamaci zjištěné vady či poškození můžete uplatnit bez zbytečného prodlení telefonicky na tel. +420 606 080 922 nebo elektronickou poštou na adresu info@vapesport.cz. Po předchozím kontaktu můžete zaslat zboží včetně daňového dokladu (faktury), příp. záručního listu a přesné specifikace závady poštou na adresu: VAPESPORT VLACH, s.r.o. Paskovská 636/275, 720 00 Ostrava - Hrabová.
 2. Oznámení o vadách musí obsahovat: Jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo faktury, popis vady, popis jejího vzniku a datum vzniku.
 3. Zboží musí být dodáno kompletní včetně kopií dokumentace (dodací list, záruční list). Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník právo na výměnu věci za bezvadnou nebo na finanční vyrovnání, při vadě odstranitelné má zákazník právo na její včasné, řádné a bezplatné odstranění.
 4. Pokud dojde balík poškozený tak, že může být poškozené i zboží, zkontrolujte za přítomnosti pracovníka doručovací služby zboží s dodacím listem a sepište zápis o zjištěném stavu. Zboží v takovém případě nepřebírejte a informujte prodávajícího.
 5. Pokud prodávající odešle odlišné zboží, než jaké je uvedeno na zákazníkově objednávce, má zákazník právo na výměnu za správné zboží (náklady na výměnu hradí prodávající). Výměna je možná pouze v případě, že odeslané zboží bude nepoužité a v původním, nepoškozeném originálním obalu.
 6. Pokud dojde k zákazníkově omylu při vyplňování objednávky, bude zboží vyměněno za požadované, ale ve stejné nebo vyšší hodnotě (náklady hradí zákazník). Výměna je možná pouze v případě, že zboží bude nepoužité a v původním obalu.
 7. Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na reklamaci.
 8. V případě odesílání zboží kupujícím zpět prodávajícímu musí kupující zboží zabalit do původního obalu. Pokud to není možné, zajistí obal náhradní, ale potom nese odpovědnost za vady na zboží vzniklé při přepravě nedostatečnou ochranou zboží.

 

VI. Závěrečná ustanovení - Náš zákazník je pro nás vším!

Kupující zasláním objednávky potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s obchodními podmínkami a cenou zboží včetně poštovného. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


"S platností od 15.února 2016 ustavila Evropská komise platformu pro mimosoudní řešení sporů, která umožňuje spotřebitelům řešit spory týkající se jejich online objednávek bez nutnosti soudního procesu. Tento proces řešení sporů je k dispozici na následujícím externím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/."

 

 

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VAPESPORT VLACH s.r.o. IČ:05819369 se sídlem na ulici Paskovská 275/636, 720 00 Ostrava-Hrabová (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Paskovská 275/636, 720 00 Ostrava-Hrabová

email: info@vapesport.cz

telefon: +420606080922

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. /tento bod ponechte, pokud máte registrované zákazníky, kterým zasíláte newsletter, ale zatím si nic neobjednali./
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Důležité informace:

CENY PRO MALOOBCHODY A VELKOOBCHODY JSOU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ORIENTAČNÍ. POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM, ZAŠLEME VÁM NÁŠ AKTUÁLNÍ VO CENÍK. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.